Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
CƠ SỞ 2
CƠ SỞ 3
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Anh văn K2
Sư phạm Anh văn K1
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
 
 
TRANG CHU LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH 2013
LỊCH HỌC & LỊCH THI
ĐIỂM THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 10 Tài liệu môn Chiến lược phát triển nguồn
Học phí học kỳ 10 nhân lực
Lịch thi học kỳ 10 Hình tốt nghiệp
Ban cán sự
Lớp trưởng: Lê Văn Tiến
Số ĐT: 0908536546

 

Untitled Document

Số lượt truy cập hôm nay:546 /Tổng số lượt truy cập:162175
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013-2014