Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
CƠ SỞ 2
CƠ SỞ 3
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Anh văn K2
Sư phạm Anh văn K1
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
 
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Toán ứng dụng 1 Lịch học học kỳ 2 mới Danh sách lớp
Toán ứng dụng 2   Mức học phí mới
Lý thuyết xác xuất thông kê   Thông báo hướng dẫn đánh giá chất lượng phục vụ
Anh văn 3   giảng dạy
Lập trình hướng đối tượng    
Kỹ năng xây dựng kế hoạch    
Bảo mật thông tin    
Phân tích thiết kế hệ thống    
An ninh mạng    
Kiểm thử phần mềm    
Lập trình di động    
Lập trình trên windows    
Kiểm thử phần mềm    
Điện toán đám mây    
Chuyên đề 3    
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document

Số lượt truy cập hôm nay:517 /Tổng số lượt truy cập:162146
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013-2014