Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
CƠ SỞ 2
CƠ SỞ 3
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
 
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Mác lênin P1 Lịch học học kỳ 2  
Mác lênin P2  
Vật lý đại cương 1  
Toán cao cấp 1  
Toán cao cấp 2  
Kinh tế vi mô  
Kinh tế vĩ mô
Hóa học đại cương
Khí tượng khí hậu
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xác xuất thống kê
 
Ban cán sự lớp
 
 
 

 

Untitled Document

Số lượt truy cập hôm nay:696 /Tổng số lượt truy cập:133195
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013-2014