Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
CƠ SỞ 2
CƠ SỞ 3
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Anh văn K2
Sư phạm Anh văn K1
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
 
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG SƯ PHẠM TIẾNG ANH K1
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Đọc 4 Lịch học học kỳ 2 Danh sách lớp Sư phạm Tiếng Anh
Viết 4 TBáo: Tối thứ sáu 17/3/2017 học môn Phát triển chương Danh sách chứng nhận chứng chỉ sư phạm
Nói 4 trình  
Ngữ âm - âm vị Lịch thi tháng 4.2017 Mức học phí mới
Hình thái từ vựng Lịch học môn Ngữ dụng học tiếng Anh ngày 22,23/4/2017  
Biên dịch 1 nghỉ. Lịch học mới ngày 5,7/5/2017 và 12,13,14/5/2017  
PPGD Tiếng Anh 1    
English for Business    
Văn học Anh Mỹ    
Viết 4    
Phương pháp giảng dạy tiếng anh 2    
Văn học Anh Mỹ lần 2    
Đọc 4 lần 2    
Anh văn chuyên ngành CNTT    
Văn minh anh mỹ    
Ngữ âm Âm vị học tiếng anh    
Biên dịch 2    
Tiếng Anh nâng cao 1    
Ứng dụng CNTT trong giảng dạy    
Syntax    
Nghệ thuật diễn thuyết    
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document

Số lượt truy cập hôm nay:526 /Tổng số lượt truy cập:162155
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013-2014