Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
CƠ SỞ 2
CƠ SỞ 3
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Anh văn K2
Sư phạm Anh văn K1
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
 
 
TRANG CHU LỚP KẾ TOÁN 2014
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 8 Giải bài tập kế toán thuế tờ 1, tờ 2, tờ 3, tờ 4
Học phí học kỳ 8
Lịch thi học kỳ 7
Lịch học học kỳ 9
Thời gian đóng học phí HK9 đến hết ngày
20/03/2017
Học phí học kỳ 9
Lịch thi học kỳ 8
Chiêu sinh lớp kế toán trưởng (Doanh nghiệp và HCSN)
Ban cán sự
Lớp trưởng: Nguyễn Ngọc Khuyên
Số ĐT: 0949612216
Lớp phó: Nguyễn Thị Khánh Đoan
Số ĐT: 01649855497

 

Untitled Document

Số lượt truy cập hôm nay:525 /Tổng số lượt truy cập:162154
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013-2014