Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
CƠ SỞ 2
CƠ SỞ 3
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Anh văn K2
Sư phạm Anh văn K1
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
 
 
TRANG CHU LỚP CẤP THOÁT NƯỚC 2016
LỊCH HỌC & LỊCH THI
ĐIỂM THI
THÔNG BÁO
Học phí học kỳ 2 Xem bảng điểm thi học kỳ Danh sách lớp cập nhật mới
Xem Chương trình đào tạo   Bài giảng môn phương trình vi phân
Qui định xét miễn giảm môn học   Tài liệu ôn tập phương trình vi phân
Lịch học học kỳ 2   Tài liệu học môn vật liệu xây dựng bài giảng, ôn tập
Lich thi học kỳ 1    
Lịch học học kỳ 3    
Thời gian đóng học phí HK3 đến hết ngày    
20/03/2017    
Học phí học kỳ 3    
Lịch thi học kỳ 2    
     
     
     
     
     
     
    Ban cán sự lớp
    L.Trưởng: Phan văn chiến: 0907831731
    L.Phó: Nguyễn Ngọc Khải: 0917243717
     
     
     
     

 

Untitled Document

Số lượt truy cập hôm nay:542 /Tổng số lượt truy cập:162171
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013-2014