Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
CƠ SỞ 2
CƠ SỞ 3
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
 
 
TRANG CHU LỚP ĐH QUẢN LÝ GIÁO DỤC VĂN BẰNG 2
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ
Thứ 7 ngày 25/02/2017 Bắt đầu học lúc 8 giờ sáng
Ngày 11,12/03/2017 học tiếp môn "Tổ chức và quản
lý hoạt động phối hợp các lực lượng giáo dục"
Ban cán sự

 

Untitled Document

Số lượt truy cập hôm nay:687 /Tổng số lượt truy cập:133186
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013-2014