Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
CƠ SỞ 2
CƠ SỞ 3
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Anh văn K2
Sư phạm Anh văn K1
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
 
 
TRANG CHU
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐẠI HỌC TỪ XA
 
 
Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh Chiêu sinh lớp kế toán trưởng (Doanh nghiệp và HCSN)
Tuyển sinh Đại học Luật –VB2, hình thức đào tạo từ xa Đại học
Huế - năm 2016
Chiêu sinh lớp nghiệp vụ Sư phạm giảng viên Đại học, Cao đẳng
Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Công trình
Xây dựng liên kết với Đại học Bách khoa Tp HCM. Xem chi tiết
Chiêu sinh lớp nghiệp vụ Sư phạm bậc 2
  Tuyển sinh lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục trường Cao đẳng Cộng
Tuyển sinh ĐH Kế toán Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh năm đồng liên kết với Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Xem chi tiết tờ 1
2016 Hệ Vừa làm Vừa học liên kết với ĐH Kinh tế Tp HCM Xem chi tiết tờ 2
tờ 1, tờ 2 Tuyển sinh ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh văn, hệ Vừa làm
Tuyển sinh ĐH Luật Kinh tế năm 2017, hệ Vừa làm Vừa học liên kết Vừa học liên kết với ĐH Mở Tp Hồ Chí Minh. Xem chi tiết tờ 1, tờ 2
với ĐH Mở Tp Hồ Chí Minh. Xem chi tiết tờ 1, tờ 2 Tuyển sinh ngành Luật kinh tế liên kết với trường ĐH Mở
Tuyển sinh Đại học Từ xa ngành Luật kinh tế , Luật , Quản trị Tp Hồ Chí Minh tờ 1 .., tờ 2
kinh doanh, Kế toán , Cấp thoát nước  
Tuyển sinh Đại học liên thông Sư phạm Âm nhạc liên kết với Học viện  
âm nhạc Huế  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Untitled Document

Số lượt truy cập hôm nay:548 /Tổng số lượt truy cập:162177
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013-2014