Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
CƠ SỞ 2
CƠ SỞ 3
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Anh văn K2
Sư phạm Anh văn K1
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
 
 
TRANG CHU
TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẠI HỌC
TÀI LIỆU THAM KHẢO TRUNG CẤP CAO ĐẲNG
Tài liệu ôn tập môn vẽ kỹ thuật lớp TC Điện K23A:
_ Câu hỏi ôn tập
_ Bài giải ôn tập: Vẽ 1, Vẽ 2, Vẽ 3, Vẽ 4, Vẽ 5, Vẽ 6
, Vẽ 7, Vẽ 8, , Vẽ 9
Autocad 2004
Tvdien.dwg
Ôn tập vẽ kỹ thuật
Ôn tập vẽ thiết kế điện
Bản vẽ sơ đồ điện nhà cấp 4
Dreamwer

 

Untitled Document

Số lượt truy cập hôm nay:534 /Tổng số lượt truy cập:162163
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013-2014